Fakturering

FAKTURERINGDet er jo på grund af din fakturering, at dine indtægter kommer ind som likviditet.


Derfor er det vigtigt, at du får bogført hele tiden og korrekt, således at der ikke skal krediteres og bogføres igen. Dette kan nemt kan forhale din likviditet, fordi kunden derved får forlænget sin betalingsfrist.


Vi kan tilbyde at sørge for, at der hele tiden udskrives fakturaer, eller vi kan nøjes med at bogføre dine egne udførte fakturaer.

Ring til Accor på 4016 9800