Periodeafslutning

PERIODEAFSLUTNINGMånedsafslutning:

Når måneden er gået, er det en god ide at se på, hvordan den er forløbet. Mange virksomheder skal efter bankens ønske aflevere diverse rapporter til evaluering.


Det vigtigt at være med - og helst være på forkant med udviklingen.Årsafslutning:

Dette er afrundingen af regnskabsåret. Her bliver hele din omsætning og dine omkostninger opsummeret. Dine statuskonti bliver selvfølgelig også opsummeret og eventuelle afskrivninger foretaget.


Før vi afleverer det færdige regnskab til revisor, er regnskabet gennemgået og alle statuskonti afstemt.


Vi kan årsafslutte dit regnskab og føre statuskonti frem til nyt regnskabsår og også rapportere til diverse myndigheder, hvis du ønsker dette.

Ring til Accor på 4016 9800